Polityka prywatności

Korzystamy z Twoich danych osobowych, ponieważ zdecydowałeś się dokonać zakupów w naszym sklepie internetowym www.plispliz.pl („Sklep”). Sklep prowadzi działalność w oparciu o Regulamin, z którym możesz się zapoznać tutaj.

Administratorem danych osobowych jest Adrian Zwierzyński prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą z siedzibą: Ul. Kielecka 40 lok.23, 02-530 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, posiadającą NIP 5492163028, nazywany dalej “Administratorem”.

Jeżeli skorzystasz z naszego Sklepu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

a) W celu wykonywania zawartych z Tobą umów sprzedaży towarów ze Sklepu – podstawą przetwarzania Twoich danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu. W tym zakresie będziemy wymagać od Ciebie największej liczby danych, jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i dostarczenia Ci zakupionych towarów; podanie Twoich danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy,

b) W celu prowadzenia Twojego konta na strona Sklepu – podstawą przetwarzania Twoich danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu.

c) W celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb użytkowników Sklepu.

Do Ciebie należy decyzja czy i jakie dane nam udostępniasz, pamiętaj jednak, że dokonując zakupów w Sklepie podanie określonych danych będzie obowiązkowe do wykonania umowy sprzedaży, gdyż bez nich nie będziemy w stanie zrealizować Twojego zamówienia.

Niepodanie wymaganych przez nas danych skutkuje brakiem złożenia zamówienia.

Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Ciebie towarów

a) W zależności od wyboru przez Ciebie sposobu dostarczenia towarów, udostępnimy Twoje dane niezbędne do realizacji dostawy towarów jednemu z następujących podmiotów:

DPD Poland Sp. z o.o.,
DHL Express (Poland) Sp. z o.o.
Poczta Polska SA,
EPAKA.PL Sp. z o.o.
Innym podmiotom, które będą w przyszłości świadczyć usługi dostawy zakupionych przez Ciebie towarów w Sklepie.
b) W zależności od wyboru przez Ciebie sposobu płatności za zakupione towary, udostępnimy Twoje dane niezbędne do odbioru lub dokonania płatności za zakupione towary, następującym podmiotom:

Jednej ze wskazanych wyżej firm kurierskich, jeżeli jako sposób płatności za wybrane towary wybrałeś „za pobraniem”,
PayU S.A.– jeżeli jako sposób zapłaty wybrałeś system płatniczy PayU
Innym operatorom płatniczym, z którymi nawiążemy współpracę w celu otrzymania ceny za zakupione przez Ciebie towary.
c) Ponadto Twoje dane będą przekazywane podmiotom, które na nasze zlecenie przetwarzają dane osobowe naszych klientów, w zakresie koniecznym do hostingu stron internetowych Sklepu: pl sp. z o.o.

d) Możemy także udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom z powyższych kategorii, z którymi nawiążemy współpracę.

Przekazane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać Twoje dane w okresie:

a) Niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także Twoich roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania nam przez Ciebie Twoich danych,

b) W razie, gdy zgłosisz żądanie usunięcia konta w sklepie możemy przetwarzać Twoje dane w okresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania nam przez Ciebie Twoich danych.

Stosujemy szereg zabezpieczeń informatycznych i organizacyjnych mających na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. Nasz Sklep zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu systemu zabezpieczeń przed atakami typu DDoS, stosujemy wysoki poziom szyfrowania połączenia HTTPS/SSL zgodnie z przyjętymi najlepszymi praktykami, współpracujemy ze starannie dobranym dostawcą usług hostingowych, który posiada certyfikaty z zakresu zarządzania jakością ISO 9001 oraz wymaganiami AQAP-2110, a także certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001. Pamiętaj jednak, że korzystanie z sieci Internet niesie zawsze ze sobą ryzyko wystąpienia określonych incydentów bezpieczeństwa, ale zapewniamy Cię, że dzięki wdrożonym procedurom regularnych przeglądów systemów informatycznymi i ich aktualizacji oraz aktywnemu monitoringu krytycznych punktów systemu chcemy to ryzyko w jak największym stopniu ograniczyć.

Zgodnie z RODO przysługuje Ci szereg praw w związku z przekazaniem nam Twoich danych osobowych, takich jak:

a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Twoje dane osobowe – w razie pytań dotyczących tego czy i jak przetwarzamy Twoje dane skontaktuj się z nami za pomocą udostępnionego na tej stronie formularza kontaktowego lub przesyłając informację do pod adres hello@plispliz.pl.

b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych – zawsze masz dostęp do Twoich danych osobowych na Twoim koncie w Sklepie. Możesz tam edytować dostarczone nam dane oraz je aktualizować. Jeżeli nie założyłeś konta w Sklepie skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego na niniejszej stronie lub napisz do naszego Inspektora Ochrony Danych z żądaniem dostępu do Twoich danych – przekażemy Ci informacje jakie Twoje dane przetwarzamy i zaktualizujemy je na Twoje żądanie,

c) Na zasadach określonych w RODO, przysługują Ci również prawa do:

Usunięcia danych – jeżeli chcesz, abyśmy przestali przetwarzać Twoje dane, możesz usunąć swoje konto w Sklepie lub zgłosić nam takie żądanie. Pamiętaj jednak, że nie jest to bezwzględne prawo i możemy odmówić usunięcia tych Twoich danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam),
Żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
Zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym,
Cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody,
Przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Twojej zgody.

Definicje:
Administrator – adrian zwierzyński prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą z siedzibą: al. Jerozolimskie 85 lokal 21, 02-001 warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez sąd rejonowy dla m.St. Warszawy w warszawie, posiadającą nip 5492163028, nazywany dalej “administratorem”., który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje I uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach użytkownika,
Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: www.Plispliz.Pl
Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane I przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik korzysta ze stron internetowych serwisu,
Cookies administratora – oznacza cookies zamieszczane przez administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez administratora za pośrednictwem serwisu.
Cookies zewnętrzne – oznacza cookies zamieszczane przez partnerów administratora, za pośrednictwem strony internetowej serwisu,
Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu,
Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem I przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rodzaje wykorzystywanych cookies:
Stosowane przez administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. Tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika I dostosować działanie serwisu indywidualnie każdemu użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
A) cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika I pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika,

B) cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika I pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są cookies:
Administrator wykorzystuje cookies własne w następujących celach:
A) konfiguracji serwisu

(*) dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu,

(**) rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizację I odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

B) uwierzytelniania użytkownika w serwisie I zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

(*) utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu I hasła;

(**) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

(***) optymalizacji I zwiększenia wydajności usług świadczonych przez administratora.

C) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

(*) dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika I odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

(**) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań użytkowników na strony internetowe serwisu,

(***) umożliwienie korzystania w serwisie z funkcji „koszyk”.

D) analiz I badań oraz audytu oglądalności

(*) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury I zawartości.

E) zapewnienia bezpieczeństwa I niezawodności serwisu

Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:
A) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. Youtube,

B) zbierania ogólnych I anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google analytics,

C) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google adsense,

D) zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego, np. Facebook.Com,

E) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.In. Takich jak facebook.Com, instagram

Iv. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies
Użytkownik może samodzielnie I w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania I uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości I sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.